Folklórní soubor Úsměv ve spolupráci s Divadelním spolkem OSADA, HB Photo Clubměstem Horní Bříza vyhlašuje otevřenou fotografickou soutěž pro amatéry i profesionály. Do soutěže se mohou přihlásit autoři fotografií, jejichž hlavním tématem je

 

 

Fotosoutěž se koná pod záštitou starosty města Horní Bříza Ing. Vojtěcha Šedivce a místostarosty města Horní Bříza Bc. Zdeňka Procházky.

 

Přihlášení fotografií probíhá pouze pomocí online formuláře a soutěžní fotografie je možné přihlašovat v období od 1. ledna do 30. listopadu 2014. Fotografie zaslané do soutěže posoudí desetičlenná odborná porota sestavená z vybraných členů vyhlašovatele a partnerů soutěže. Porota vybere 12 nejlepších fotografií na základě estetického cítění, celkového dojmu a soulad s hlavním tématem soutěže. Hodnotící kritéria budou zahrnovat obsah, světlo, kompozici, pozadí, ostrost, poutavost, výstižnost, objevnost, působivost a obtížnost získání záběru. Autoři vybraných fotografií budou ohodnoceni věcnými cenami poskytnuté vyhlašovatelem, partnery a sponzory soutěže.