• Fotografie (barevné či černobílé) musí být pořízeny v průběhu konání soutěže (1. ledna - 30. listopadu 2014) a poskytnuty v digitální podobě (max. velikost fotografií je 8 MB, formát JPEG).

 • Maximální počet fotografií od 1 autora je omezen na 3 kusy.

 • Do soutěže lze přihlásit pouze fotografie, jejichž autor se registruje (viz přihlašovací formulář) a jejichž námět se týká zadaného tématu - „Horní Bříza – kulturní a přírodní hodnoty“.

 • Podmínkou účasti v soutěži je úplné vyplnění požadovaných registračních údajů v online formuláři.

 • Fotografie musí být pořízeny na katastrálním území Horní Bříza.

 • Odesláním online formuláře včetně fotografií vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení a publikaci fotografií na internetových stránkách vyhlašovatele a partnerů soutěže, v Hornobřízském zpravodaji, na výstavách určených k soutěži a v tištěných publikací vydaných vyhlašovatelem a partnery soutěže.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslané snímky do soutěže v případě, že snímky:

  • jsou grafickou montáží,
  • porušující autorská práva,
  • jsou neetické či jinak společensky nevhodné.